Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Bezpečnostný projekt s DPH 19.12.2013
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 08.12.2015 Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o.
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-009 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 26.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-007 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 26.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-008 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 26.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 005 Dodatok k zmluve VK/10/03/051 s DPH 29.06.2018 KOMENSKY s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Dodávka drevnej štiepky s DPH 01.09.2012
Zmluva Dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ s DPH 04.06.2014
Zmluva Dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ 2015 s DPH 18.06.2015
Zmluva Dodávka tovaru pre ŠJ s DPH 02.09.2015
Zmluva Dodávka tovaru pre ŠJ "Školský mliečny program" s DPH 02.09.2015
Zmluva Dodávka vody VVS a. s. s DPH 10.07.2012
Zmluva Dodávka vody VVS a. s. - dodatok s DPH 23.01.2014
Zmluva Dohoda č. 19/37/054/163 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest s DPH 28.08.2019 ÚPSVaR Prešov
Zmluva Dohoda č. 19/37/054/163 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest s DPH 28.08.2019 ÚPSVaR Prešov
Zmluva 17/37/50J/NS/52 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti s DPH 25.08.2017 UPSVaR Prešov
Zmluva 269/§51/2015 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy s DPH 18.11.2015
Zmluva Drevná štiepka s DPH 24.09.2014
Zmluva Elektronické testovanie - podmienky realizácie projektu s DPH 24.06.2013
Faktúra Faktúry APRÍL 2013 s DPH 02.05.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/178