Základná škola s materskou školou Krivany
Hlavná stránka Novinky Fotoalbum MATERSKÁ ŠKOLA DOKUMENTY Školský časopis Kontakt
 • Lyžiarsky kurz

  Malebná obec Ždiar a penzión Šafrán privítali v termíne od 14. – 18.1. 2019 žiakov 7. a 8. ročníka našej školy počas lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov pod vedením učiteľov (Jozef Petrík, Ľubomír Bodnár) a zdravotníka Pavla Karabaša. Krásne prostredie, výborné ubytovanie, nádherná okolitá príroda aj vynikajúce lyžiarske podmienky by potešili každého milovníka zimných športov. Počas celého kurzu sa žiaci poctivo učili a zdokonaľovali svoje lyžiarske schopnosti. Vrcholom ich snaženia boli štvrtkové slalomové preteky. Lyžiarsky kurz splnil očakávania  pedagógov, ale hlavne detí, ktoré zažili spolu krásny týždeň plný športu, snehu a zábavy.

 • Týždeň boja proti drogám

  VÝZVA "KRIVANY PROTI DROGÁM A ŠIKANE" ALEBO "EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM"

   

  „Neberte drogy, lebo si drogy vezmú vás,“ napísal raz známy český básnik . V zmysle tejto myšlienky sa niesol aj tretí novembrový týždeň, ktorý je Európskym týždňom boja proti drogám. Počas týchto dní sa žiaci celej našej školy usilovne zapojili do celotýždňových aktivít a spoločne so svojou triedou zbierali body. Bolo krásne vidieť ako spolužiaci spojili sily vo svojej triede a zabojovali o lepší život na našej škole. Okrem toho, že sa žiaci viac ako inokedy snažili pozornejšie počúvať svojich vyučujúcich a starať sa o poriadok vo svojich triedach, získali aj nové informácie o drogách a šikane. Vedomostné kvízy, tvorba plagátov, prezentácií, videí, esejí a básní predstavovali kreatívne možnosti, ako získať ďalšie cenné body. Dôležitou časťou tohto týždňa bol aj boj proti šikane. Ten žiaci demonštrovali oblečením bieleho trička a svoje postoje mohli vyjadriť na triednych diskusiách s vyučujúcimi a spolužiakmi. Nechýbala ani športová časť - (kalčeto, šípky, ping-pong), počas ktorej sa žiaci určite aj zabavili a stmelili ako kolektív. Spoločnými silami nazbierala celá naša škola neuveriteľných 928 bodov. Naozaj bolo vidieť, že drogy a šikanu žiaci odmietajú a veríme, že to tak aj naďalej ostane.

  Pri záverečnom vyhodnotení sme si spoločne premietli protidrogové videá našich tvorivých hercov. Konečné poradie tried je nasledovné:

  4. miesto - darčekový balík s poukážkou na ľubovoľný výber jedla v jedálni s celkovým počtom 93 bodov získala 1.A.

  3. miesto - darčekový balík s poukážkou na celodenné užívanie stolného futbalu s celkovým počtom 94 bodov získala 7.A.

  2. miesto - darčekový balík s poukážkou na ospravedlnenie celej triedy zo skúšania s celkovým počtom 95 bodov získala 6.A.

  1. miesto - darčekový balík s poukážkou na voľnú vyučovaciu hodinu s celkovým počtom 96 bodov získala 9.A.

  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do boja proti drogám a šikane a tešíme sa na náš protidrogový týždeň opäť o rok.

  Koordinátor protidrogovej prevencie Mgr. Mária Zdeneková

 • Burza práce a informácií


  Podujatie pre uchádzačov o zamestnanie

  Naši ôsmaci a deviataci sa už môžu ľahšie zorientovať pri výbere ďalšieho štúdia na strednej škole. Dňa 8. novembra sa totiž zúčastnili zaujímavej akcie. V priestoroch Strednej odbornej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove sa prezentovali vybrané školy Prešovského samosprávneho kraja a predstavili budúcim študentom svoje zaujímavé štúdijné a učebné odbory. Cieľom burzy bolo poskytnúť informácie o možnostiach trhu práce, prezentovať zamestnávateľov, informovať o stredných školách i zaujímavých voľných pracovných miestach.

  Ján Sabolík, 9. ročník

 • Staráme sa o svoje zdravie

  Jesenný beh zdravia

  Jedno z októbrových popoludní patrilo športu a zábave. 26. októbra sa vyše šesťdesiat bežcov zapojilo do jesenného behu. Chlapci a dievčatá krivianskej školy si v troch kategóriách vyskúšali svoje pohybové schopnosti. Po tejto namáhavej aktivite nasledovala „Jabĺčková” párty so súťažami a rôznymi zábavnými hrami zameranými na zdravie a zdravú výživu. Snaha sa vyplatila. Deti odchádzali z akcie s peknými cenami a plní zážitkov. „Bolo to super. Zjedol som veľa jabĺk a už som vôbec nebol hladný. Zašportoval som si a mám z toho dobrý pocit,“ aj takto vtipne okomentoval poobedňajšiu aktivitu druhák Jožko Kušnír.

  Mgr. Silvia Radačovská

 • Na počiatku bola nota


  Hudobný online koncert v priestoroch školy

   

  Dňa 26.10 2018 (v piatok) sa v Základnej škole s materskou školou v Krivanoch udialo čosi nezvyčajné. Počas 4. vyučovacej hodiny žiaci krivianskej školy zažili jedinečný koncert, ktorý pripravil Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS a mnohými sólistami. Príbeh hudby v priamom prenose zaviedol chlapcov a dievčatá do atmosféry stredovekého kláštora. Žiaci sa započúvali do mystických tónov gregoriánskeho chorálu. Dozvedeli sa taktiež, aký je rozdiel medzi hudbou klasicizmu a romantizmu. Bodkou predstavenia bola hudobná história 20. storočia. Moderátorom bol dirigent, autor celého podujatia a zbormajster Gabriel Rovňák mladší. „Predstavenie videli žiaci viacerých základných a stredných škôl. Zaujalo ma, ako účinkujúci hrali na rôznych hudobných nástrojoch. Prekvapila ma aj krátka scénka, ktorá koncertu dodala šmrnc,“ povedala o výnimočnom vzdelávacom koncerte šiestačka Linda.

  Alexandra Verešpejová, 9. ročník

 • Bez kníh by sme nepoznali históriu

  Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2018

  Základná škola s materskou školou Krivany sa aj tento rok zapojila do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc škola zrealizovala podujatie pod názvom „Skutočné knižnice - skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska”. Chlapci i dievčatá počas celého dopoludnia čítali, tvorili, vymýšľali, vyhľadávali, spájali, ba aj kreslili. Počas prvých vyučovacích hodín sa venovali vedomostným aj zábavným aktivitám - čítali si o histórii 1. ČSR, o osobnostiach - Masarykovi, Štefánikovi či o umelcoch našich dejín. Osvojené informácie využili pri tvorbe myšlienkových a pojmových máp, plagátov, fiktívnych listov i kvízov. Aj najmenší žiaci školy sa zapojili do víru zábavy i vedomostí.  Čítali si na nezvyčajných miestach - na chodbách školy. V závere dopoludnia mladší i starší absolvovali stanovištia, na ktorých si navzájom vymenili osvojené poznatky. Každý žiak si odniesol množstvo zážitkov z pestrých aktivít. Podujatie o knihách a knižniciach sa mi páčilo. Dozvedela som sa viac o osobnostiach našej histórie. Tiež ma teší, že som sa aj ja mohla zapojiť do akcie - so svojou kamarátkou sme svojim spolužiakom dávali otázky z histórie či oblasti čítania a s radosťou sme za správne odpovede rozdávali cukríky,” povedala nám o tomto podujatí siedmačka Tamara.

  Mgr. Alena Hrabčáková

 • Exkurzia knižníc

  Čítanie na správnych miestach

  Vo štvrtok (25. októbra) naši siedmaci navštívili mesto Prešov. Zúčastnili sa exkurzie Knižnice P. O. Hviezdoslava i Detskej knižnice Slniečko. Spoznali priestory verejnej regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou. Pracovníčka tejto inštitúcie chlapcom i dievčatám porozprávala o histórii knižnice aj o jej službách.  Vidieť toľko krásnych kníh pokope bolo naozajstným zážitkom. Žiakov najviac zaujali informácie o známych osobnostiach, ktoré navštívili priestory vzdelávacej inštitúcie. V detskej knižnici všetci návštevníci obdivovali jej útulné a nádherne vymaľované priestory. Siedmakov sprevádzala príjemná pani knihovníčka, ktorá im porozprávala aj o histórii budovy, v ktorom sídli útulná  knižnica. „Bolo to výborné. Dozvedeli sme sa množstvo informácií o Knižnici P. O. Hviezdoslava i jej pobočkách po celom Prešove,” vyjadrila sa o exkurzii siedmačka Zuzka.

  Mgr. Alena Hrabčáková

 • Pestré tradície národov

  Európsky deň jazykov 2018

  Vo štvrtok (25. októbra) navštívili žiaci druhého stupňa Mestskú galériu v Lipanoch. Pri  príležitosti Európskeho dňa jazykov pripravili žiaci Gymnázia v Lipanoch kultúrno-vzdelávacie podujatie v štyroch jazykoch. Pod názvom „Tradície známe-neznáme” priblížili žiakom okolitých škôl vtipné scénky zo života rôznych národov. Zabíjanie morky, hádzanie paradajok počas tradičného behu pred býkmi, karneval i svadobné zvyky poprepletané spevom, tancom, hovoreným slovom či súťažami vytvorili v galérii príjemnú atmosféru. Žiakom sa pestré pásmo páčilo. „Spoznal som, aké tradície majú iné národy. Zaujalo ma to. Páčili sa mi vtipné scénky zo života ruského, španielskeho, nemeckého a anglického národa,” povedal o tomto podujatí deviatak Jozef Urda.

  Ján Sabolík, 9. ročník

   

 • OZNAM

  OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV O JESENNÝCH PRÁZDNINÁCH

  Dňa 30.10.2018 (utorok) je štátny sviatok.

  Od 31.10.2018 (streda) do 02.11.2018 (piatok) majú žiaci jesenné prázdniny. Počas jesenných prázdnin nebude prevádzka ŠKD. Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 05.11. 2018.

 • Divadlo Babadlo - Solivarské poklady

  V utorok 16. októbra 2018 sa žiaci prvého až piateho ročníka zúčastnili divadelnej inscenácie Divadla Babadlo s názvom Solivarské poklady. Táto povesť o pokladoch Slanských vrchov priblížila našim žiakom zaujímavú históriu ťažby soli a princípy jednotlivých dobových nástrojov využívaných pri výrobe soli. Jeden z týchto drevených nástrojov - gápeľ bol základom technickej scénografie na pódiu, ktorý žiakov nadchol.  V predstavení sa žiaci dozvedeli ako sa na Solivare našla soľ a ako sa ju podarilo s dômyslom vyťažiť. Príbeh niesol dávne etické posolstvo, na ktoré nesmieme zabúdať a to, že Soľ je nad zlato.

  Paedr. Janičová, Mgr. Radačovská, Mgr. Zdeneková

 • Šarkany vo vetre

  Druhý októbrový týždeň, presne 9. októbra, sa slniečko krásne kotúľalo po oblohe a žiaci prvého stupňa sa so svojimi triednymi učiteľkami rozhodli ísť púšťať šarkanov. Vietor dvihol do vzduchu všetky šarkany a poriadne sa s nimi vyšantil. Deti sa na poli za školou vybehali až tak, že sa niektorým pomotali šnúrky na šarkanov. Pomohli potom už iba nožnice :). Tešíme sa na ďalšiu jeseň a naše šarkany.

  Paedr. Janičová, Mgr. Radačovská, Mgr. Zdeneková

 • Stále sa zlepšujeme

  Podtatranský školák 2018

  Naši novinári 26. septembra už po štvrtýkrát navštívili Podtatranskú knižnicu. V priestoroch tejto inštitúcie sa opäť konalo vyhodnotenie súťaže o najlepší školský časopis základných škôl Prešovského a Košického kraja. Porota hodnotila obsah, štylistiku, náročnosť, grafiku, fotografie, titulku a kreativitu 22 časopisov. Patronát nad súťažou opäť prevzala Veronika Fitzeková. Príjemná porotkyňa všetkých účastníkov pochválila a povzbudila do ďalšej práce. Vyzdvihla fantáziu, nadšenie redaktorov a ich snahu byť stále lepší. Hoci sa školský časopis Krivý Jany  neumiestnil  v prvej trojke, naši redaktori získali  množstvo nových podnetov a aj chuť ďalej písať. „Mne sa táto akcia páčila. Dozvedeli sme sa, ako urobiť časopis čo najlepšie. Získali sme zaujímavé informácie, spoznali  sme chlapcov i dievčatá z iných škôl. Boli sme očarení krásou Tatier. Slnečný deň sme využili na prechádzku po meste Poprad,” povedala o účasti na tejto regionálnej súťaži Nikola Pavlufčíková, žiačka 7. ročníka.  

  Ján Sabolík, 9. ročník

   

 • Exkurzia - Ústavný súd

  Vo štvrtok 27. septembra 2018 sa žiaci 8.A pod vedením pani učiteľky Mgr. Moniky Kuchárovej zúčastnili na exkurzii v Košiciach. Cieľom exkurzie bola návšteva Ústavného súdu pri príležitosti tretieho ročníka Dňa otvorených dverí Ústavného súdu v Košiciach. Žiaci mali možnosť nazrieť do interiérov a záhrady Ústavného súdu, prezrieť si priestory, ktoré sú inak verejnosti nedostupné.

  Mgr. Monika Kuchárová

 • OZNAM RZ

  Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov

  Plenárne a triedne zasadnutia RZ

  Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne a triedne aktívy rodičov,
  ktoré sa uskutočnia v stredu 3.októbra 2018  o 16.00 hod.
  v budove základnej školy. Triedne aktívy sa uskutočnia
  po plenárnom RZ v jednotlivých triedach.

  Vopred ďakujeme za Vašu aktívnu účasť !

 • PONUKA KRÚŽKOV CVČ
 • INFO - školská jedáleň
 • 1. ročník - pomôcky

   

  Zoznam pomôcok a potrieb do 1. ročníka

   

  Prezuvky

  - so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky

   

  Hygienické potreby

  - menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, 1ks toaletný papier, hygienické vreckovky 5ks

   

  Vrecúško na TEV

  - tepláková súprava, biele tričko, tenisky alebo cvičky so svetlou, nešmykľavou podrážkou, biele ponožky

   VYV

  Pomôcky uložené v škatuli od topánok,/v kufríku/

  - vodové farby, temperové farby (odporúčam KOH - I - NOOR), pohár na vodu (nie sklenený), 2 ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, staršie tričko, košeľa alebo plášť na prezlečenie, lepidlo disperzné (napr.herkules) a lepidlo tyčinkové, plastelína, farebný papier - 2 sady, obrusy na lavice zakúpila pani učiteľka :-)

  výkresy A4 30 ks

  výkresy A3 20 ks 

  Peračník

  3 ks ceruza mäkká (č. 2), farbičky – 12 ks, strúhadlo, gumu, nožnice (nie špicaté), lepidlo (vysúvacia lep. tyčinka), farebné perá (zel., červ, čierna)

  Neskôr /2 ks atramentové pero (najlepšie zn. TORNADO alebo pero na bombičky), malá bavlnená handrička, /

   

  Pre potešenie

  - fixky

  - pravítko

  - náčrtník alebo zošit na kreslenie pre voľné chvíľky

  - desiatu baliť do malej uzatváracej dózičky

  - čaj /voda do plastovej nerozbitnej fľaše

    Zošity :  - Zošit 5110   (1 ks)                                

  - Zošit 511   (5 ks) 

  - Zošit 512   (2ks)                                                                 

  - Zošit 513   (2 ks)                                 

  - malý slovníček na oznamy - Zošit 644   (1 ks)

  - Zošit 420   (1 ks)

   

  VŠETKY POMÔCKY PROSÍM OZNAČIŤ MENOM!!!

  (veci vo vrecúškach TEV, VYV a na prezuvkách, prípadne pomôcky v peračníku..)

   

   

  Kontakt na tr. učiteľku - e-mail: maria.dacova@gmail.com


  Triedna učiteľka: Mgr. Mária Zdeneková

   

 • Smrekovica

  Cieľom tohtoročnej exkurzie z regionálnej geografie sa stalo pohorie Branisko a jeho najvyšší vrch Smrekovica /1200 m.n.m./ Túry sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka s cieľom spoznávať mikroregión Horná Torysa. Počas túry, ktorá vedie z obce Vyšný Slavkov po žltej značkovanej trase mohli žiaci spoznávať pohorie Branisko, okolité pohoria ako napr. Levočské vrchy  alebo pokochať sa výhľadom na Spišský hrad. V príjemnom letnom počasí chutila aj „opekačka“ na vrchole.

  Mgr. Ľubomír Bodnár

 • Škola v prírode

  Škola v prírode  ako v rozprávke

  alebo

  ako prváci vandrovali

  Kde bolo tam bolo, v krajine kde sa veľa smialo a hralo žila raz jedna veľká prvácka rodinka. To im bolo sveta žiť! Veľa sa učili, kreslili, spievali a radi sa mali. Jedného dňa sa vybrali do sveta šťastie skúsiť. Išli a išli až prišli do kráľovského mesta Stará Ľubovňa. Pod hradom sa pýtali do služby. Najprv sa učili za pastierov, potom na skusy ku gazdovi – no prasiatka im smrdeli a tak sa pýtali do služby k drotárovi. Ťažká to bola práca, skoro rok doma neboli. Povedali si teda, že lepšie by im bolo v mlyne. Nosili vrecia s obilím, veľa pracovali a tak si posúchy vyslúžili. To vám bola dobrota! Keď už všetky remeslá vyskúšali, rozhodli sa ísť na hrad pozrieť kráľa i kráľovnú pozdraviť. Od drotára sa totiž dozvedeli, že sa na hrade akési klenoty stratili. Hotový poklad! Tak sa tam vybrali. Na hrade ich privítali, no zároveň im neľahké úlohy dali a hádanky, pri ktorých sa riadne zapotili. Putovali hradom od krásnej dievčiny ku kováčovi, pri ktorom museli počítať i hádzať podkovy. Nakoniec sa na nich šťastie usmialo a klenoty našli. Keďže kráľ bol veľmi šťastný, za odmenu im sľúbil kráľovstvo, len si musia spomedzi seba vyvoliť kráľa. Radili sa oni radili a vybrali si za kráľa Maroša. Tak na hrade panoval Maroš I. Dobre im bolo, lebo kráľ bol milý, spravodlivý a veľmi múdry. Mal svoj ľud rád a preto  im pod hradom rytierske hry pripravil. Boli tu šermiarske súboje s rôznymi bodákmi, mečmi a mačetami, ba aj gumenými kyjakmi. Tomu všetkému sa prizerala a udatným rytierom palce držala  krásna princezná Alexandra. Počas súbojov sa rozhodovalo o živote a smrti! A víťaz - ten mal byť princeznou pobozkaný. No v poslednej chvíli si to princezná  rozmyslela a ušla.

  Prvákom  sa krásne žilo v tej Starej Ľubovni – v škole v prírode – a žili by si tam aj dodnes.Hrali by sa, spievali, na prechádzky ku boroviciam Vejmutovkám chodili, v bazéne kúpali ... keby nezazvonil zvonec a ich rozprávky nebol koniec!

  PaedDr. Katarína Janičová

 • MDD

  Namiesto učenia zábava a veľa zážitkov

  Prvý júnový deň už tradične patrí deťom. Starší i mladší, dokonca aj tí najmenší si naplno užili sviatok zábavy. Nádherný slnečný deň sa začal vystúpením Sokoliarskej skupiny Horus. Vidieť zblízka myšiaka, sokola, sovu priamo v areáli školy bolo pre všetkých žiakov i učiteľov naozajstným zážitkom. S úžasom sledovali pohyb dravcov a krásu ich letu. Bolo nádherné sledovať lovecké nadanie myšiaka či sovy. Sokoliar veľmi vtipným spôsobom rozprával o spôsobe života dravcov, ktoré pobavili prítomných. Po predstavení umenia sokoliarov nasledovali vytúžené stanovištia, na ktorých mohli deti ukázať svoje zručnosti či športové nadanie. Získavali tombolové lístky, vďaka ktorým mohli vyhrať zaujímavé ceny. Súčasťou milého dopoludnia bolo maľovanie na tvár. Deťom sa najviac páčili motívy motýľa, kostry či kvetu. „Oslavu sviatku detí som si veľmi užila. Páčili sa mi všetky stanovištia, ktoré pre nás učitelia pripravili. Aj tombola bola veľmi dobrým nápadom. Myslím si, že všetkým sa to páčilo. Celý deň pobehovalo po školskom ihrisku veľa šťastných tvárí. Bol to skvelý deň a ja zaň všetkým ďakujem,“ povedala o MDD ôsmačka Alexandra.

                                                                     

  Ján Sabolík, 8. ročník

Navigácia