• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Hurá !  Zvládli sme to!

      Matematický klokan aj napriek všetkému prebehol na 1. stupni veľmi úspešne. Do úloh sa zahryzli druháci: Laura Hovancová, Filip Brenkus, Jasmina Saxová, Ľubko Kravec, Dalibor Želinský

      tretiaci: Peter Stedina, Jožko Garančovský, Nicolas Želinský

      a štvrtáci: Maroš Hovanec, Sebastián Bujňák

      Všetkým súťažiacim klokanom blahoželáme a osobitne Marošovi Hovancovi za jeho umiestnenie medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR.

     • Nechýbali ani profesionáli

      Didaktické hry a cvičenia v prírode

      Koniec školského roka je neodmysliteľne spojený aj s účelovým cvičením na ochranu života a zdravia pre žiakov 2. stupňa a didaktické hry v prírode pre mladších žiakov. Ani školský rok 2020/2021 nebol výnimkou. Didaktické hry žiaci 1. stupňa absolvovali na školskom ihrisku. Žiaci plnili úlohy na stanovištiach z oblasti zdravotnej, ochrany zdravia pri trávení času bicyklovaním a pod. Stanovište zo zdravotnou tematikou mali na starosti dve lekárky MUDr. Lýdia Viktorová a MUDr. Zuzana Vrbovská, ktoré deťom profesionálne predviedli prvú pomoc pri rôznych životných situáciách. Deti sa naučili správne postupy pri telefonovaní na tiesňové linky, postupy pri krvácaní, zlomeninách, bezvedomí a pod. Tiež si mohli vyskúšať oživovanie na figuríne, ktoré sa im veľmi páčilo. Mali možnosť zistiť pomocou fonendoskopu ako pracuje spolužiakovo srdiečko. Na ďalšo

     • Návšteva predškolákov v škole

      Budúci prváci na planéte Prvákovo...

      Každoročne, začiatkom apríla, sa koná zápis budúcich prváčikov. Bohužiaľ, už druhý rok, z dôvodu opatrení, nie je možné zápis realizovať tak, ako by sme chceli. Preto sme sa rozhodli pozvať predškolákov na návštevu. Privítali sme ich v triede, v ktorej budú „žiť“ ďalšie štyri roky. Návšteva sa niesla v znamení Malého princa, jeho asteroidu a princovej priateľky líšky. Malý princ spoznával veci na Zemi, ako čo funguje a veľmi rád pozoroval západ Slnka. To isté čaká aj budúcich prvákov – spoznávať, ako veci fungujú... V triede drobcov netrpezlivo vyčkávala líštička, ruža a planéta Malého princa. Samozrejme, líška bola zvedavá na šikovnosť budúcich prvákov, preto si pre nich pripravila aj niekoľko jednoduchých úloh a hier. Čo o nich zistila? Že sú veľmi usilovní, učenliví a mnohé veci už vedia. Vzácnosť návštevy potvrdila aj prítomnosť pána staros

     • Deň otcov

      Otecko náš, známa vec,
      nie je známy športovec.
      Nie je ani známy herec,
      čo potrpí si na červený koberec.
      Zato je to super tato,
      čo je pre nás viac než zlato.
      Tatinko náš milovaný,
      zostaň prosím stále s nami.

      Tretia júnová nedeľa patrí našim otcom. Aj keď tento sviatok ešte stále nie je taký populárny ako sviatok Dňa matiek, a mnohí otcovia pri spomienke tohto sviatku stále reagujú prekvapene, deti v našom školskom klube sa na tento sviatok pripravili a svojich otcov prekvapili krásnymi drevenými výrobkami. Veríme, že sa darčeky páčili všetkým oteckom a tomuto sviatku prajeme čoraz väčšiu popularitu. Pretože tak ako mama, aj otec je neodmysliteľnou súčasťou rodiny.

     • Oslava Medzinárodného dňa detí

      Náš deň bol super

      Deti oslávili tento rok svoj deň dokonale. Žiaci prvého stupňa hľadali poklad. Celé dopoludnie postupne prechádzali 11 stanovišťami, ktorými sa stali zaujímavé miesta v obci Krivany. Hraví piataci sa vyšantili na školskom ihrisku. V jeho priestoroch hrali volejbal a iné športové hry. Dokonca si so záujmom pozreli cyklistickú prekážkovú dráhu. Najstarší žiaci si dobili energiu na turistike. Ich cieľom sa stala vyhliadková veža na Balažke s pekným výhľadom na mesto Lipany, Kamenický hrad a okolité vrchy. Deťom sa kráčalo veľmi dobre. Po ceste spoznávali krásy okolitej prírody. Príjemné počasie umocňovalo dokonalú atmosféru prechádzky lesom. Cestu na rozhľadňu si chlapci a dievčatá spríjemnili opekaním rôznych dobrôt (klobások a špekáčikov). Takto oddýchnutí z pobytu na čerstvom vzduchu a plní zážitkov prežitých počas zábavného dopoludnia sa vrátili do školy, aby ukončili

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 31. 7. 2021
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje